NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autograf
opis
1. Všeobecně určitou osobou vlastnoručně napsaný text, tj. zápis, záznam, písemnost. Poněvadž z povahy věci plyne, že každý napsaný text má svého písaře, a je tedy autografem v tomto významu, používá se jen ve zcela speciálním kontextu. - 2. Autorem vlastnoručně napsaný text díla, tj. originál na rozdíl od opisu. Speciálním případem jsou autorské opravy vlastnoručně psaného textu nebo jeho opisu, vytvářející tzv. znění poslední ruky. - 3. Kancelářské vyhotovení listiny, resp. písemnosti, tj. vydavatelské či příjemecké provedení na rozdíl od opisu samostatně, v registrech nebo kopiáři. V tomto významu lépe čistopis, prvopis.
[VOLF-HAAS-1948:14]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:207]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002126.htm ]