NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorský text
V rukopisné transmisi textů původní znění, originál, autograf. Může, ale nemusí být určen ke zveřejnění. Může být přímo dochován, nebo nepřímo rekonstruován. V konkrétním historickém kontextu odpovídá dílu nebo jeho vyjádření.
[UHLÍŘ-1999:117-129]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002127.htm ]