NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bestiář
aviář, fysiologus, physiologus
Pozdně antický a středověký typ knihy či žánr obsahující mytologické a folklórní údaje o reálných nebo imaginárních zvířatech a místech, které jsou užity pro zpřístupnění křesťanského učení. Charakter textu je moralistický či alegorický, nikoliv přírodopisný. Bývá obohacen o výtvarné prvky. Vznikl v řecké verzi v Alexandrii ve 2. stol., posléze se přes latinskou adaptaci rozšířil prakticky do všech evropských národních jazyků, mezi nimi i do češtiny.
[PALACKÝ-1875:127-133]
[KRÁSA-1990:217]
[KRÁSA-1971:216]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002128.htm ]