NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
biblia pauperum
bible chudých, bible obrazová, biblia picta
Rukopisná nebo deskotisková obrazová kniha, která typologickým srovnáním Starého a Nového zákona zpřístupňuje na způsob dějepravy bibli laikům. Vznikla v jižním Německu koncem 13. stol. a v pozdním středověku a raném novověku rozšířila se po celé Evropě.
[BOHATCOVÁ-1990:71,118]
[SPUNAR-1987:310]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002129.htm ]