NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
blanket
membrána
Zejména v pozdním středověku zpečetěný nepopsaný pergamen vydávaný pověřenci zpečetitele, resp. vydavatele písemnosti, aby mohl s plnou platností řešit příslušné záležitosti přímo na místě.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:192]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002131.htm ]