NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
breviář
breviarium, brevíř
Kniha obsahující souhrn každodenních modliteb katolické církve, jež se mohou konat také zpěvem. Od 6. stol. se skládá z osmi hodinek, kterými jsou matutinum, laudes, prima, tercie, sexta, nona, nešpory a kompletář. Obsahuje 1. ordinarium divini officii, 2. psalterium, 3. proprium de tempore, 4. proprium sanctorum, 5. commune sanctorum a 6. malé officium P. Marie. Materiálově je doložen od 10. -11. stol. v klášterech, kde vznikl jako povinnost pro duchovní nemohoucí se účastnit chórových modliteb. Od 13. stol. v souvislosti s působením františkánů do něj pronikají epicko-hagiografické prvky.
[VYSKOČIL-1992:22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002133.htm ]