NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bula
1. Diplomatická písemnost pozdního středověku, která patří k nejdůležitějším typům papežských písemností zaujímajících střední místo mezi slavnostně vypravenými privilegii a jednoduchými listy. Později každá papežská písemnost opatřená olověnou pečetí. Listina v nepapežském prostředí; v tomto významu sporadicky. - 2. Kovová pečeť.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:193,315]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002134.htm ]