NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cimélie
1. Vzácný knihovní, resp. knižní materiál. - 2. Nejvzácnější (obvykle z nějakého určitého hlediska) součásti historických knihovních, resp. knižních fondů. V knihovnách bývá někdy vyčleňován zvláště.
[URBÁNKOVÁ-1957:95]
[BOHATCOVÁ-1990:34]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002135.htm ]