NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cisioján
cisiojánus
Pomůcka k zapamatování dat pevných svátků církevního kalendáře v podobě dvanácti dvojverší hexametrového charakteru o počtu slabik odpovídajícím počtu dnů příslušného měsíce. Charakteristická slabika jména svátku se vyskytuje na tolikáté slabice příslušného dvojverší, na kolikátý den v měsíci svátek připadá. Ostatní místa, odpovídající nezasvěceným dnům, jsou zaplňována libovolnými slabikami tak, aby verše dávaly pokud možno nějaký smysl. Vznikla ve střední Evropě koncem 12. stol.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:131-136]
[BLÁHOVÁ-2001:352-355]
[BOHATCOVÁ-1990:58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002136.htm ]