NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
collectanea
kolektanea
V novověkém rukopisném materiálu sbírka různých textů, výpisků a poznámek, zpravidla k jednomu tématu či předmětu.
[TRUHLÁŘ-1905-1906:II,202]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002137.htm ]