NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtenářské přípisky v rukopise
Poznámky k textu, jež vypovídají o jeho aktivní recepci, jakož i různé pamětní záznamy, které s ním souvisejí jen volně nebo vůbec nesouvisejí. Je třeba rozlišovat přípisky, které pracují s rukopisným textem v rámci téže živé kultury, tj. odkazy, rozvinutí tématu, polemika s autorem apod. (additions), a přípisky, které na text hledí jako na předmět mrtvé kultury, tj. různé poznámky pozdějších badatelů apod. (accompanying material); v tomto případě je souvislost také s vlastnickými poznámkami.
[ZÁSADY-1983:59]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002138.htm ]