NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
datovaný rukopis
Rukopis, jehož doba vzniku je určena přímo, tj. v kolofonu nebo poznámce o pořízení či zhotovení je výslovně uvedena, nepřímo, tj. je určena na základě vnějších znaků, resp. kombinace vnějších a vnitřních znaků, tzn. totéž co datovatelný rukopis; z důvodu přesnosti je záhodno se použití tohoto významu vyhnout.
[PRAŽÁK-1962:155-166]
[PRAŽÁK-1987-1988:121-134]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002139.htm ]