NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
datovatelný rukopis
Rukopis, jehož doba vzniku v něm není výslovně uvedena, tzn. není datován přímo, lze jej však datovat nepřímo, tzn. na základě vnějších znaků, resp. kombinace vnějších a vnitřních znaků.
[PRAŽÁK-1962:155-166]
[PRAŽÁK-1987-1988:121-134]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002140.htm ]