NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dekret
1. Předpis kanonického práva. - 2. Ve středověku a raném novověku písemnost, jíž byla jménem panovníka, ale bez jeho osobní účasti, tj. kanceláří či jejím představeným přikazována určitá věc. - 3. V současné době označení pro důležitý typ listin či pro úřední výměr.
[MRKÝVKA-VESELÁ-1992:38-40]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:193]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002142.htm ]