NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
deperditum
Dokument, zejména rukopis nebo středověký diplomatický materiál, o němž jsou dochovány zprávy v pramenech, ale který je pohřešován, ztracen nebo zničen. Seznam deperdit patří mezi přílohy fondového katalogu rukopisů, slouží rovněž pro rekonstruování historických knižních fondů.
[ZÁSADY-1983:50,73]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002143.htm ]