NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dicitur
dicens, commune proverbium, communiter dicitur
Ve středověkých rukopisech, inkunábulích a paleotypech uvození biblického citátu, citátu z díla církevního učitele nebo jiného význačného autora či všeobecně známé a užívané sentence nebo odkazu na ně.
[TATARZYŃSKI-1997:4nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002144.htm ]