NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dílo
Umělecký (slovesný, výtvarný, hudební), vědecký, technický nebo řemeslný výsledek či výtvor lidské tvůrčí činnosti (artefakt, opus). V knihovnictví je to dokument tvořící samostatný celek jak z hlediska obsahového, tak i vydavatelského či písařského, který je v katalogizaci, bibliografii a dokumentaci popisnou jednotkou.
[UHLÍŘ-1999:117-129]
[BRATKOVÁ-2000:147-155]
[HAKALA-2002:11-28]
[TONDL-1998:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002145.htm ]