NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
diplomatika
diplomatické texty
Pomocná věda historická zabývající se komplexním zkoumáním písemností úřední povahy, tj. diplomatických textů, a to jak z hlediska vnějších, tak vnitřních znaků. Základní zaměření je typologické (zkoumání typů písemností v souvislosti s organizací a obsahem úřední a administrativní činnosti), faktografické (zkoumání jednotlivých textů i jejich skupin z hlediska jejich vzniku i vztahu k historické skutečnosti) a ideové (zkoumání souvislostí s politickým a ideologickým myšlením).
[VOLF-HAAS-1948:5nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002146.htm ]