NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dubium
pomnožně dubia
Text, písemnost nebo dokument vzbuzující pochybnost o svém původu, položka soupisu literární činnosti (historický, zvl. středověký materiál) nebo personální bibliografie (moderní materiál), jež je autorovi tradicí přičítána neprávem, nebo označuje možné, pravděpodobné, ale nejisté autorství.
[KADLEC-1979:145-164]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002148.htm ]