NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dvorské desky
Veřejné knihy vedené asi od poloviny 14. století při dvorském soudu, určené pro osoby v lenním poměru k českému králi. Dělily se na knihy půhonné (pro věci trestněprávní), trhové (pro věci nesporné), zápisné (pro zápisy na dluhy) a do 1497 také provolací, kdy se král vzdal práva odúmrti (pro veřejná vyhlášení na krále spadlého majetku).
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:234]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002149.htm ]