NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
edikt
V novodobé diplomatice obecný příkaz s platností zákona, v soudní praxi 19. a 20. stol. pak písemné vyhlášení soudního výroku.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:194]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002150.htm ]