NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
emblém
emblema, emblematika
Drobné dílko zakládající se na výtvarně literárním paralelismu. Dřevořez nebo rytina ilustrující morální obsah, interpretovaný skrze motto a epigram, tj. veršovaný nebo prozaický výklad.
[BOHATCOVÁ-1990:81-83,103]
[KONEČNÝ-2002:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002151.htm ]