NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
emendace
Editorská oprava dochovaného čtení zejména při vydávání rukopisného materiálu, pokud plyne z rozpoznání zřejmé chyby písaře (opisovače) či z rozpoznání její příčiny. V edicích není speciálně zdůvodňována, jen vyznačena v textově kritickém aparátu.
[NECHUTOVÁ-2002:44]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002152.htm ]