NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
explicit
Závěrečná slova textu ve smyslu jeho ideální podoby (originálu, archetypu, kanonického textu) nebo jeho konkrétního doložení v zápisu či záznamu. Bývají tím míněna také slova připojená za zápis či záznam nebo na jeho konec, která vypovídají o vzniku, pořízení nebo původu samotného textu (kolofon, rubrika).
[HLAVÁČEK-1994:64b]
[ZÁSADY-1983:63-64,67]
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:125,137,138,141,142]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002153.htm ]