NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
florilegium
Středověké sbírky citátů, výroků a příběhů excerpované ze starších, nejčastěji antických autorů. Významná svědectví dobového vkusu a mentality, jakož i soudobých literárních a kulturněhistorických znalostí.
[NECHUTOVÁ-2002:117]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002154.htm ]