NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
glosa
vpisek
Poznámka na okraji textu (marginální) nebo uvnitř textu (interlineární) v rukopisu či tisku nebo stručný komentář k aktuální otázce zabývající se pouze některým částečným aspektem.
[ZÁSADY-1983:55]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:35]
[BOHATCOVÁ-1990:62-64]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:289]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002155.htm ]