NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
graduál
Liturgická kniha obsahující mešní zpěvy s výjimkou zpěvů celebranta. Ve středověkých rukopisech obsahuje proměnlivé zpěvy pro všechny neděle a pohyblivé svátky (proprium de tempore), proměnlivé zpěvy pro pevné svátky, (proprium de sanctis), proměnlivé zpěvy pro svátky světců, kteří nemají vlastní mešní formulář (commune sanctorum) a votivní mše a formuláře pro místní svátky. Objevují se také stálé mešní zpěvy (ordinarium missae) a melodické formule pro mešní recitace (toni communes).
[VYSKOČIL-1992:56-57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002156.htm ]