NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
incipit
Počáteční slova textu buď ve smyslu jeho ideální podoby, u originálu, archetypu, kanonického textu, anebo ve smyslu jeho konkrétního doložení, u zápisu či záznamu. V oblasti rukopisů a inkunábulí totéž co incipitový (počátkový) název, který zde někdy plní funkci titulu, zejména v obsazích, rejstřících nebo odkazech.
[HLAVÁČEK-1994:64b]
[ZÁSADY-1983:63-64,67]
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:12,54,125,137,138,141,142]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002157.htm ]