NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
interlineární glosa
interlineární přípisky
Druhotný záznam vepsaný mezi řádky prvotního záznamu, představuje též jeden z typů standardizovaného informačního aparátu středověkého biblického studia, často se objevujícího v rukopisech, inkunábulích a starých tiscích jako interlineární nebo řádná glosa, vykládající jednotlivá slova a obraty.
[BOHATCOVÁ-1990:62-64]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:289]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002158.htm ]