NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kodikologie
archeologie knihy, archivistika rukopisů, kvantitativní kodikologie
Pomocná věda historická zabývající se komplexním zkoumáním rukopisů s převážným soustředěním na kodex či rukopisnou knihu. Podle přístupu se kodikologie dělí na technologickou kodikologie (indukuje obecné poznatky z analýzy konkrétních kodexů) a archeologickou kodikologie (používá obecné znalosti ke studiu konkrétních kodexů). Kodikologie je dále tvořena řadou dílčích teoretických i praktických disciplín, mezi které patří archeologie knihy (zkoumání vzniku a historické existence jednotlivých kodexů), kvantitativní kodikologie (zkoumání skupin kodexů v souvislosti s dějinami knižní kultury a dějin knihoven), archivistika rukopisů (zkoumání místního výskytu rukopisů a jeho změn v čase), paleografie (zkoumání záznamu jakožto reprezentace), zkoumání nosiče a obsahového složení rukopisů, praktická kodikologie (v podstatě katalogizace rukopisů) a akademická kodikologie (budování znalostních základů pro praktickou kodikologii).
[PRAŽÁK-1980:123-141]
[HLAVÁČEK-1994:7nn.]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:271-303]
[HOFFMANN-1999:118-126]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002159.htm ]