NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kolofon
V rukopisech, inkunábulích a starých tiscích slova připojená za zápis či záznam nebo na jeho konec, vypovídající o jeho vzniku a pořízení - předchůdce pozdější tiráže. Je třeba odlišovat jak od pouhých závěrečných slov příslušného zápisu či záznamu (explicit), tak od konečného označení či pojmenování textu (závěrečná rubrika).
[HLAVÁČEK-1994:19a,21a,70b]
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:12]
[ZÁSADY-1983:63-64,67]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002160.htm ]