NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konjektura
Původně vyjadřovala jen dohad, tj. pokus dobrat se správného znění porušeného textu odhadem, později i opravu porušeného znění textu na základě textologické či interpretační konstrukce, ta není na první pohled zřejmá a v zásadě je pouze hypotetická. V edicích se do textově kritického aparátu zapracovává nejen dochované porušené znění, ale také zdůvodnění opravy.
[NECHUTOVÁ-2002:44]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002161.htm ]