NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lakuna
Speciálně paleograficky prázdné místo či mezera v rukou psaném textu, původně určená písařem pro vyplnění přesnějšího údaje, odkazu (zaplnění však bylo později opomenuto) nebo speciálně filologicky výpustka některé součásti složených jazykových tvarů nebo ustálených obratů.
[VIDMANOVÁ-1994:49]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002162.htm ]