NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
legitur
Uvození citátu z písemně tradovaného díla nebo odkazu na ně vyskytující se ve středověkých rukopisech, inkunábulích a paleotypech.
[TATARZYŃSKI-1997:4nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002164.htm ]