NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
legendarium
Sbírka legend nebo jiných drobnějších hagiografických textů, která není systematicky uspořádána podle pořadí církevního roku, nýbrž vychází z jiných hledisek (národní nebo místně uctívaní světci, svatí požívající soukromé úcty redaktora sbírky apod.).
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002165.htm ]