NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lekcionář
Liturgická kniha sdružující perikopy, tj. výňatky z evangelií a epištol určené pro čtení při mši.
[BOHATCOVÁ-1990:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002166.htm ]