NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
liber catenatus
Kniha vystavená v prostorách knihovny k volnému užívání a připevněná k pultu řetězem.
[HLAVÁČEK-1994:59b]
[CEJPEK-HLAVÁČEK-KNEIDL-1996:35,39]
[DOKOUPIL-1972:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002168.htm ]