NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
marginálie
in margine
Všeobecně jakékoli poznámky na okraji psaného či tištěného textu, ať už jsou původní součástí záznamu nebo nikoli, také stručné poznámky na vnějším okraji stránky podrobněji rozčleňující text a usnadňující orientaci (rubrika), v rukopisech pak soustavné poznámky k textu uvedené na volném místě psací plochy (marginální glosa). V tiscích se objevují ve vydáních děl těch žánrů, které jsou převzaty ze středověku.
[HLAVÁČEK-1994:61b]
[BOHATCOVÁ-1990:55,161]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002169.htm ]