NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
marginální glosa
marginální přípisky
Více méně soustavné poznámky k textu (zejména v rukopisech) uvedené na volném místě psací plochy (marginálie), ve zvláštních případech je míněna druhotná adaptace prvotního textu nebo záznam textu komplementárního na okrajích stránky, u právních rukopisů glossa ordinaria.
[BOHATCOVÁ-1990:62-64]
[HOFFMANN-2001:181]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:289]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002170.htm ]