NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
martyrologium
Kniha obsahující systematický seznam křesťanských světců (původně jen mučedníků) sestavený na základě pořadí jejich svátků v církevním kalendáři. Historické martyrologium obsahuje i základní životopisné, historické a geografické údaje.
[STUDNIČKOVÁ-1999:34-46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002171.htm ]