NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
miracula
Žánr středověkého a barokního hagiografického písemnictví podávající přehled zázraků, které se staly při jedné svatyni nebo působením jednoho světce, nebo také část legendy (vita - passio - translatio - miracula), která obsahuje zázraky.
[URBÁNEK-1947-1948:passim]
[UHLÍŘ-1996:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002172.htm ]