NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
misál
Liturgická kniha obsahující mešní formuláře pro neděle, svátky a dny církevního roku včetně zpěvů pro celebranta. Vznikla v 11. stol. spojením sakramentáře, lekcionáře, evangelistáře a epištoláře. Koncem středověku se prosadila unifikace do římského misálu, který obsahuje úvodní část (kalendarium), rubriky, modlitby před mší a po mši, mešní formuláře pro neděle a pohyblivé svátky (proprium de tempore), stálé části mše (ordo missae a canon missae), mešní formuláře pro pevné svátky (proprium de sanctis), formuláře pro společné svátky světců (commune de sanctis), votivní mše a mešní formuláře místně slavených svátků světců (proprium sanctorum a commune sanctorum pro aliquibus locis).
[VYSKOČIL-1992:102]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002173.htm ]