NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
miscellanea
miscelanea
V novověkém rukopisném i tištěném materiálu jde o sbírku textů, výpisků a poznámek různého druhu, rozmanitosti, v knihovnickém nebo bibliografickém třídění je to název klasifikačního oddílu obsahujícího díla smíšeného obsahu, která nelze zařadit do oddílů ostatních; všeobecnosti, generálie, varia.
[HORÁK-1948:176-181]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002174.htm ]