NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
paleografie
nauka o písmu
Všeobecně pomocná věda historická zabývající se dějinami a vývojem písma neboli nauka o písmu. Jde rovněž o součást rukopisné práce a rukopisného studia.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:25-114]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002175.htm ]