NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
palimpsest
Už popsaný pergamen, z nějž byl původně, v dané době již nepotřebný text vyhlazen, aby se na něj mohlo psát znovu, a nahrazen textem aktuálním.
[BOHATCOVÁ-1990:20]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002176.htm ]