NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
passio
Část legendy (vita - passio - translatio - miracula), vyskytující se někdy samostatně a popisující světcovu mučednickou smrt. Může jít rovněž o středověkou parodii reagující na soudobé události využívající forem a prostředků hagiografického písemnictví.
[URBÁNEK-1947-1948:passim]
[UHLÍŘ-1996:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002178.htm ]