NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
queritur
Ve středověkých rukopisech, inkunábulích a paleotypech uvození univerzitního žánru kvestie-disputačního pojednání, za nímž následuje otázka či problémový okruh, které mají být řešeny, jakož i jednoduchá kladná či záporná odpověď, po nich pak argumentace.
[TŘÍŠKA-1967:101,116,124,146]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002179.htm ]