NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
redaktorský text
V rukopisné transmisi textů jde o takové znění, které nejstarší či původní znění připravuje ke zveřejnění, pokud tak neučinil původce, nebo je nějakým způsobem adaptuje nebo přepracovává.
[UHLÍŘ-1999:117-129]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002180.htm ]