NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rubrika
rubrikace
V rukopisech, inkunábulích a některých starých tiscích je tak pojmenováno zvýrazněné počáteční písmeno či zvláštní znaménko užité pro výraznější odlišení jednotlivých částí, kapitol a odstavců textu, postupně také sloupec, oddělení nebo čára v reprezentovaném textu, anebo také zvýrazněné slovo, sousloví nebo skupinu slov označující podrobnější členění textu. Pod vlivem liturgiky se postupně proměňuje v nadpis, pak rozlišujeme rubriku úvodní a závěrečnou. Pro odlišení od ostatního černého textu bývá zpravidla uvedena červeně. V periodiku znamená přeneseně část vyhrazenou pravidelně jednomu druhu příspěvků nebo témat.
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:12,14,15,50,115,116,124]
[ZÁSADY-1983:57]
[HORÁK-1948:16,34,68,106,204,226-228]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002181.htm ]