NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
titulář
Kancelářská pomůcka nahrazující postupně formuláře a obsahující ustálené obraty pro adresy různým osobám a institucím podle jejich společenského postavení.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:212]
[PITUCHA-1999:21-40]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002182.htm ]